Poczta Polska
ul. Śniadeckich 13, 33-300 Nowy Sącz